O nas

ŚDS w Knapach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach typu A, B, C istnieje od marca 1998 roku. Do 2018 r. zlokalizowany był przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim. Od w/w roku nasza nowa siedziba znajduje się w zaadoptowanym na potrzeby osób niepełnosprawnych budynku po szkole w miejscowości Knapy. Przeniesienie placówki poprawiło jej warunki lokalowe – obecnie dysponujemy 3 pomieszczeniami dostosowanymi do pobytu całodobowego dla 6 uczestników. Od początku istnienia placówki kieruje nią Pani Danuta Falarz. Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy wsparciem i pomocą zostało objętych wiele osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną z terenu całej gminy. Nasi podopieczni w tym czasie oprócz codziennego udziału w zajęciach terapeutycznych, wzięli udział w wielu uroczystościach, festiwalach, przeglądach i spartakiadach sportowych, gdzie mieli możliwość prezentowania efektów swojego dorobku artystycznego, a także zdolności muzycznych, tanecznych i umiejętności sportowych. W tym czasie zorganizowano również dla podopiecznych wiele wycieczek. Zwiedziliśmy m. in. Kraków, Warszawę, Krynicę Morską, Zakopane, Krynicę Górską, Solinę, Łańcut, Leżajsk, Sanok, Wisłę. Aktualnie ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta 32 osoby.

Nasi Podopieczni

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy to osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, które szukają w swoim życiu miejsca, gdzie będą mogły odnaleźć ciepło, spokój, zainteresowanie, spotkać przyjazną duszę, spędzić miło wolny czas, a także zdobywać nowe umiejętności. Nasi podopieczni to mieszkańcy miasta i gminy Baranów Sandomierski oraz okolic. Uczestnicy Domu to osoby, które nierzadko posiadają talenty plastyczne, muzyczne, aktorskie itp. Często sami nie są świadomi posiadania określonych zdolności, predyspozycji. Realizując zadania terapeutyczne pomagamy im te talenty odkrywać, rozwijać, pogłębiać i utrwalać.

Kadra

Kierownik: p.o. Barbara Ruła
Wsparcia udziela wykwalifikowana kadra – terapeuci, opiekunowie, psycholog, pielęgniarka oraz konsultant ds. prawnych.