Wieczór kolęd w Knapach

W dniu 11 stycznia 2020 r. Radny, Sołtys, Rada Sołecka oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach zorganizowali „Wieczór Kolęd” dla mieszkańców miejscowości Knapy. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście m. in. Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Mazur, Skarbnik Gminy
p. Alina Zasadnia oraz pracownicy urzędu i zaprzyjaźnionych instytucji działających na terenie gminy.  Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu uczestników i kadry ŚDS.  W czasie spotkania podziękowano za dobrą współpracę, która przyczyniła się do rozwoju sołectwa wsi Knapy. Nie zabrakło także wielu noworocznych życzeń. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek oraz wspólne kolędowanie przy akompaniamencie akordeonu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom za przybycie.