Z A W I A D O M I E N I E

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach informuje, w dniach
od 12. 03. 2020 r. do 25. 03. 2020 r. placówka będzie zamknięta.

Decyzja wynika z polecenia Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart
z dnia 11 marca 2020 r. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374)

Zalecamy pozostawanie w domach, wychodzenie tylko w sprawach koniecznych. W sytuacji wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem: wysoka gorączka, suchy kaszel, osłabienie, duszności staramy się nie wychodzić z domu tylko kontaktujemy się telefonicznie pod wskazane numery telefonów:

PSSE w Tarnobrzegu 15 822 63 18, 509 824 032;

PSSE w Mielcu 17 586 30 21;

Ośrodki Zdrowia: Baranów Sandomierski: 15 811 80 08

Ślęzaki: 15 811 87 08

Skopanie: 15 812 10 23

Wola Baranowska: 15 811 07 78

Padew Narodowa: 15 811 93 29