O nas

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach typu A, B, C istnieje od marca 1998 roku. Do 2018 r. zlokalizowany był przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim. Od w/w roku nasza nowa siedziba znajduje się w zaadoptowanym na potrzeby osób niepełnosprawnych budynku po szkole w miejscowości Knapy. Przeniesienie placówki poprawiło jej warunki lokalowe – obecnie dysponujemy 3 pomieszczeniami dostosowanymi do pobytu całodobowego dla 6 uczestników.

„Szczęście człowieka na Ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich.” ̴ Michał Gogol

Ostatnie wpisy