Sala rehabilitacji

Sala ta wyposażona jest w liczne przyrządy i przybory oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy przy pomocy, których nasi podopieczni usprawniają swoją kondycję oraz sprawność fizyczną. Ćwiczenia dobierane 
są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika według Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących. Prowadzona jest tutaj:

  • gimnastyka,
  • ćwiczenia indywidualne czynno-bierne, czynne, z przyborami i na przyrządach,
  •  ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, rozciągające, oddechowe, relaksacyjne,
  • ćwiczenia i zabawy przy muzyce,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • tory przeszkód,
  • siłownia /wzmacnianie siły i masy mięśniowej/,
  • masaż
  • aerobik, taniec.

Celem podejmowanych działań jest  zapobieganie powstawaniu nowych schorzeń, dbałość o właściwy rozwój fizyczny, doskonalenie kondycji i głównych cech motorycznych, rozwijanie wydolności fizycznej oraz profilaktyka otyłości.  Aktywność fizyczna wpływa na lepsze samopoczucie uczestników oraz łatwość radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem.