Sala teatralno-muzyczna

Zajęcia odbywające się w tej sali obejmują:

  • gry i zabawy przy akompaniamencie instrumentów muzycznych,
  • zabawy dźwiękonaśladowcze i zagadki słuchowe,
  • śpiew,
  • grę na instrumentach muzycznych,
  • ćwiczenia recytatorskie,
  • ćwiczenia i zabawy pantomimiczne,
  • tworzenie teatralnych programów okolicznościowych /montaży słowno-muzycznych, inscenizacji, jasełek itp./

Zajęcia te wpływają pozytywnie na  zwiększenie umiejętności pracy w grupie, walkę z nieśmiałością 
i tremą, rozwijają kreatywność uczestników i rozbudzają ich wyobraźnię. Zwiększają dbałość o kulturę języka, kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów, uwrażliwiają na sztukę. Dzięki nim uczestnicy biorą udział w przeglądach twórczości, koncertach i imprezach teatralnych. Odbywają się tam także uroczystości 
i spotkania okolicznościowe, w trakcie których prezentowane są efekty pracy teatralnej.