Zasady kierowania do ŚDS

W zajęciach organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy osoby uczestniczą na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. Osoby z terenu gminy, które potrzebują wsparcia i terapii mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w ŚDS swojemu lekarzowi, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej lub bezpośrednio pracownikom ŚDS.

Aby uzyskać decyzję kierującą do ŚDS należy złożyć do Kierownika MGOPS w Baranowie Sandomierskim następujące dokumenty:

  • podanie z prośbą o umieszczenie w ŚDS,
  • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o sytuacji zdrowotnej i występujących schorzeniach,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).

Udział w zajęciach organizowanych przez ŚDS jest całkowicie bezpłatny.