Sala komputerowo-czytelnicza

W tej sali uczestnicy mają możliwość korzystania z pięciu komputerów wraz z dostępem do Internetu oraz ośrodkowej biblioteczki. Podczas tych zajęć podopieczni nabywają 
i doskonalą umiejętności z zakresu:

 • podstawowej obsługi komputera,
 • pracy w wybranych programach komputerowych,
 • korzystania z zasobu Internetu,
 • obsługi urządzeń peryferyjnych tj. drukarki, skanera,
 • podstawy poligrafii tj. obsługa kserokopiarki, bindownicy, gilotyny, laminatora,
 • ćwiczeń doskonalących płynne czytanie, pisanie i aktywne słuchanie,
 • czytania ze zrozumieniem,
 • czytania książek i czasopism,
 • korzystania z księgozbioru ŚDS i miejscowej biblioteki,
 • wdrażania do traktowania książki jako źródła informacji,
 • poznawania piękna literatury i sztuki,
 • zwrócenia uwagi na wychowawczą rolę książki,
 • udziału uczestników w konkursach czytelniczych, literacko-plastycznych,
 • wykonywania gazetek ściennych,
 • prowadzenia kroniki,
 • prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Dzięki zajęciom uczestnicy kształtują spostrzegawczość, wyobraźnię, sprawność manualną, koncentrację, umiejętność logicznego myślenia, rozwijają refleks oraz umiejętność spędzania czasu wolnego.

Działalność pracowni ściśle współpracuje z pozostałymi pracowniami, tematyka zajęć dostosowana 
jest do aktualnych potrzeb np. tworzenie zaproszeń, ulotek, gazetki, wyszukiwanie informacji na zajęcia, aktualizowanie serwisu naszego domu.