Nasze pracownie

Sala treningu kulinarnego: podczas zajęć kulinarnych uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności planowania i samodzielnego przygotowywania posiłków. Pod okiem i przy pomocy opiekuna podopieczni przygotowują  smaczne kanapki oraz proste dania obiadowe, robią sałatki, pieką ciasta, itp. Uczą się obsługi urządzeń i sprzętów  AGD. Poznają zasady  zdrowego odżywiania się, prawidłowego przechowywania żywności, wyrabiają nawyk sprawdzania terminów przydatności do spożycia produktów i gotowych wyrobów,  uczą się korzystania z przepisów kulinarnych, dbałości o estetykę podczas jedzenia, dekorowania stołu na co dzień i od święta, posługiwania się sztućcami oraz  zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków.

Sala teatralno-muzyczna: zajęcia odbywające się w tej sali obejmują:

 • gry i zabawy przy akompaniamencie instrumentów muzycznych,
 • zabawy dźwiękonaśladowcze i zagadki słuchowe,
 • śpiew,
 • grę na instrumentach muzycznych,
 • ćwiczenia recytatorskie,
 • ćwiczenia i zabawy pantomimiczne,
 • tworzenie teatralnych programów okolicznościowych /montaży słowno-muzycznych, inscenizacji, jasełek itp./

Zajęcia te wpływają pozytywnie na  zwiększenie umiejętności pracy w grupie, walkę z nieśmiałością
i tremą, rozwijają kreatywność uczestników i rozbudzają ich wyobraźnię. Zwiększają dbałość o kulturę języka, kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów, uwrażliwiają na sztukę. Dzięki nim uczestnicy biorą udział w przeglądach twórczości, koncertach i imprezach teatralnych. Odbywają się tam także uroczystości
i spotkania okolicznościowe, w trakcie których prezentowane są efekty pracy teatralnej.

Stolarnia: ze względu na swoją specyfikę zajęć pracownia skupia głównie męskie grono. Wyposażona jest w profesjonalne sprzęty do obróbki drewna – m.in.: szlifierkę, frezarkę, wyrzynarkę czy wiertarkę. Uczestnicy posługują się nimi pod nadzorem opiekuna i przy zachowaniu zasad BHP wykonując takie prace jak:

 • wykonywanie ramek do obrazków,
 • wykonywanie przedmiotów z drewna,
 • przycinanie listewek,
 • czyszczenie papierem ściernym elementów drewnianych,
 • wiercenie w drewnie i metalu,
 • przybijanie gwoździ,
 • malowanie elementów drewnianych/bejca, lakierobejca, lakier bezbarwny,
 • wykonywanie ozdób  i dekoracji okolicznościowych z drewna i materiałów drewnopodobnych,
 • bieżące naprawy z zakresu stolarstwa.

Prowadzone zajęcia mają na celu usprawnianie ruchowe uczestników, poprawę koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz poczucia estetyki.

Sala komputerowo-czytelnicza: w tej sali uczestnicy mają możliwość korzystania z pięciu komputerów wraz z dostępem do Internetu oraz ośrodkowej biblioteczki. Podczas tych zajęć podopieczni nabywają
i doskonalą umiejętności z zakresu:

 • podstawowej obsługi komputera,
 • pracy w wybranych programach komputerowych,
 • korzystania z zasobu Internetu,
 • obsługi urządzeń peryferyjnych tj. drukarki, skanera,
 • podstawy poligrafii tj. obsługa kserokopiarki, bindownicy, gilotyny, laminatora,
 • ćwiczeń doskonalących płynne czytanie, pisanie i aktywne słuchanie,
 • czytania ze zrozumieniem,
 • czytania książek i czasopism,
 • korzystania z księgozbioru ŚDS i miejscowej biblioteki,
 • wdrażania do traktowania książki jako źródła informacji,
 • poznawania piękna literatury i sztuki,
 • zwrócenia uwagi na wychowawczą rolę książki,
 • udziału uczestników w konkursach czytelniczych, literacko-plastycznych,
 • wykonywania gazetek ściennych,
 • prowadzenia kroniki,
 • prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

Dzięki zajęciom uczestnicy kształtują spostrzegawczość, wyobraźnię, sprawność manualną, koncentrację, umiejętność logicznego myślenia, rozwijają refleks oraz umiejętność spędzania czasu wolnego.

Działalność pracowni ściśle współpracuje z pozostałymi pracowniami, tematyka zajęć dostosowana
jest do aktualnych potrzeb np. tworzenie zaproszeń, ulotek, gazetki, wyszukiwanie informacji na zajęcia, aktualizowanie serwisu naszego domu.

Sala krawiecko-hafciarska:

Stosowane elementy terapii zajęciowej w tej pracowni to:

 • szycie ręczne,
 • szycie maszynowe,
 • haft krzyżykowy,
 • haft Richelieu,
 • przyszywanie guzików,
 • szycie na drutach,
 • szydełkowanie,
 • tkanie gobelinu na ramie,
 • krochmalenie, prasowanie,
 • wykonywanie ozdób okolicznościowych.

Zajęcia te doskonalą umiejętność planowania i przewidywania oraz  wpływają na wzrost poczucia własnej wartości. Uczą spędzania czasu wolnego w sposób twórczy.

Sala plastyczna i witrażu:

W czasie zajęć w pracowni plastycznej i witrażu uczestnicy nabywają umiejętność posługiwania się różnymi technikami plastycznymi takimi jak:

 • rysunek /kredki ołówkowe, pastele, olejne, suche, woskowe, węgiel, ołówek, itp./,
 • malowanie farbami /plakatowymi, akwarelowymi, akrylowymi, olejnymi, witrażowymi, do szkła/,
 • wyklejanie,
 • wycinanki,
 • wydzieranki,
 • decoupage,
 • orgiami,
 • bibułkarstwo,
 • zdobnictwo różnymi materiałami /naturalne, sztuczne/,
 • ikebana, itp.

Prace naszych uczestników służą do dekoracji placówki oraz biorą udział w konkursach plastycznych.

Zajęcia w pracowni plastycznej i witrażu wpływają na poprawę percepcji, skupienia, motoryki małej, wyobraźni oraz twórczego myślenia.

Sala ceramiki:

Celem tej pracowni jest kształtowanie zdolności manualnych uczestników zajęć, ich wyobraźni przestrzennej, a także poznawanie nowych form dekoracji otoczenia oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego. Pracownia ta specjalizuje się w wyrobach z gliny, powstają w niej różnego rodzaju figurki /anioły, baranki, choinki, kominki, ozdoby świąteczne, itp./, płaskorzeźby oraz naczynia użytkowe / kubki, miski, flakony, patery, świeczniki, itp./, które są wypalane w piecu i szkliwione. Najczęściej wykonuje się
tu następujące czynności:

 • odlewanie przedmiotów z masy lejnej,
 • modelowanie ręczne (praca z użyciem wałków glinianych),
 • budowanie z płatów gliny różnych przedmiotów,
 • modelowanie na kole garncarskim,
 • sporządzanie form gipsowych,
 • zdobienie przedmiotów z uwzględnieniem różnych technik,
 • wypalanie surowych przedmiotów,

Sala rehabilitacji:

Sala ta wyposażona jest w liczne przyrządy i przybory oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy przy pomocy, których nasi podopieczni usprawniają swoją kondycję oraz sprawność fizyczną. Ćwiczenia dobierane
są indywidualnie do potrzeb i możliwości uczestnika według Indywidualnych Planów Wspierająco-Aktywizujących. Prowadzona jest tutaj:

 • gimnastyka,
 • ćwiczenia indywidualne czynno-bierne, czynne, z przyborami i na przyrządach,
 •  ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, rozciągające, oddechowe, relaksacyjne,
 • ćwiczenia i zabawy przy muzyce,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • tory przeszkód,
 • siłownia /wzmacnianie siły i masy mięśniowej/,
 • masaż
 • aerobik, taniec.

Celem podejmowanych działań jest  zapobieganie powstawaniu nowych schorzeń, dbałość o właściwy rozwój fizyczny, doskonalenie kondycji i głównych cech motorycznych, rozwijanie wydolności fizycznej oraz profilaktyka otyłości.  Aktywność fizyczna wpływa na lepsze samopoczucie uczestników oraz łatwość radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem.

Pokój psychologa/pielęgniarki

Ponadto do dyspozycji uczestników posiadamy pokój psychologa i pielęgniarki. Zajęcia prowadzone
przez psychologa odbywają się najczęściej indywidualnie, ale także w grupkach do 3-4 osób.

W czasie zajęć prowadzonych przez psychologa są realizowane następujące cele:

 • ograniczenie zachowań agresywnych,
 • składanie odpowiedzialnych, przemyślanych obietnic,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się,
 • poznawanie zasad poprawnej komunikacji, barier istniejących w komunikacji międzyludzkiej
  oraz sposobów ich przełamywania,
 • kształtowanie postawy otwartej na świat i innych ludzi ułatwiające rozwiązywanie konfliktów,
 • uświadamianie sposobów postępowania, które łagodzą skutki stresu.

Uczestnicy mają również zapewnioną opiekę pielęgniarską, która obejmuje:

 • czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników podczas pobytu w ośrodku,
 • pomoc przy przestrzeganiu wizyt lekarskich, zakupie leków,
 • prowadzenie treningu dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny – ma na celu utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej oraz uświadomienie potrzeby dbania o higienę oraz estetyczny wygląd.

Opieka pielęgniarska obejmuje świadczenie usług medycznych typu : pomiary ciśnienia tętniczego, wagi, wzrostu, pierwszą pomoc, edukację zdrowotną, wizyty u lekarzy, współpracę z rodziną, rozwijanie umiejętności troszczenia się o bezpieczeństwo własne i kolegów.